Truy cập

Hôm nay:
52
Hôm qua:
136
Tuần này:
714
Tháng này:
2073
Tất cả:
127824

XUÂN THIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Ngày 22/06/2020 09:01:25

Chiều ngày 19/6/2020, xã Xuân Thiên đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn văn Tú – PBT Thường trực Đảng ủy – CT HĐND xã; Lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Xuân Thiên; đại diện các tổ chức chính trị, xã hội; hội đặc thù, Cán bộ, công chức, các cơ quan đóng trên địa bàn; đại diện doanh nghiệp, bí thư chi bộ, trưởng thôn …..đại biểu là các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong toàn xã giai đoạn 2015 – 2020 được bầu tại các đơn vị.
104874357_1134474493590584_4756524582705288152_n.jpg
Giai đoạn 2015 - 2020, xã Xuân Thiên đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, việc tôn vinh, khen thưởng các điển hình luôn được thực hiện kịp thời, đúng thực chất. Nội dung phát động phong trào luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện cũng như tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, xã chú trọng những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những việc khó, kể cả những khâu yếu kém, những mặt tồn tại, hạn chế để xây dựng phong trào thi đua, nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề.
83613999_675218466371655_4254314567727918296_n.jpg
Xã luôn đẩy mạnh các hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; kỷ niệm các ngày lễ của ngành, đoàn thể, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Trong phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra, tiêu biểu như: Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; kết quả xây dựng cơ sở vật chất văn hoá; xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng ở các thôn; thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn của các tổ chức hội, đoàn thể. Kết quả trong 5 năm Chủ tịch UBND xã đã khen thưởng cho 168 tập thể và 318 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Khen thưởng theo chuyên đề cho 34 lượt tập thể và 25 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua yêu nước, tỉ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa hàng năm 86% trở lên, có 100% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện trở lên. Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của xã Xuân Thiên tiếp tục phát triển ổn định; quốc phòng - an ninh giữ vững; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm ước đạt 21,7%. Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,02%; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, năm 2015, xã được công nhận là Đô thị loại 5; Năm 2018 được công nhận xã đạt xã NTM; Năm 2019 đạt xã ATTP. Năm 2020 công nhận là điểm du lịch phố cổ phố đầm.
104355665_602329740388880_3576158994988475058_n.jpg
104297754_2349827288647663_863200627974927498_n.jpg
Để kịp thời biểu dương những đóng góp của cán bộ và nhân dân trong xã trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2015 – 2020, Tại Hội nghị UBND xã đã khen thưởng cho 02 tập thể18 cá nhân hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Xuân Thiên, giai đoạn 2015 – 2020; Tại hội nghị đã thông qua danh sách đoàn đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ X giai đoạn 2015 – 2020. Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025 và ký cam kết hưởng ứng thi đua.

XUÂN THIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Đăng lúc: 22/06/2020 09:01:25 (GMT+7)

Chiều ngày 19/6/2020, xã Xuân Thiên đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn văn Tú – PBT Thường trực Đảng ủy – CT HĐND xã; Lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Xuân Thiên; đại diện các tổ chức chính trị, xã hội; hội đặc thù, Cán bộ, công chức, các cơ quan đóng trên địa bàn; đại diện doanh nghiệp, bí thư chi bộ, trưởng thôn …..đại biểu là các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong toàn xã giai đoạn 2015 – 2020 được bầu tại các đơn vị.
104874357_1134474493590584_4756524582705288152_n.jpg
Giai đoạn 2015 - 2020, xã Xuân Thiên đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, việc tôn vinh, khen thưởng các điển hình luôn được thực hiện kịp thời, đúng thực chất. Nội dung phát động phong trào luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện cũng như tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, xã chú trọng những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những việc khó, kể cả những khâu yếu kém, những mặt tồn tại, hạn chế để xây dựng phong trào thi đua, nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề.
83613999_675218466371655_4254314567727918296_n.jpg
Xã luôn đẩy mạnh các hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; kỷ niệm các ngày lễ của ngành, đoàn thể, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Trong phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra, tiêu biểu như: Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; kết quả xây dựng cơ sở vật chất văn hoá; xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng ở các thôn; thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn của các tổ chức hội, đoàn thể. Kết quả trong 5 năm Chủ tịch UBND xã đã khen thưởng cho 168 tập thể và 318 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Khen thưởng theo chuyên đề cho 34 lượt tập thể và 25 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua yêu nước, tỉ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa hàng năm 86% trở lên, có 100% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện trở lên. Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của xã Xuân Thiên tiếp tục phát triển ổn định; quốc phòng - an ninh giữ vững; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm ước đạt 21,7%. Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,02%; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, năm 2015, xã được công nhận là Đô thị loại 5; Năm 2018 được công nhận xã đạt xã NTM; Năm 2019 đạt xã ATTP. Năm 2020 công nhận là điểm du lịch phố cổ phố đầm.
104355665_602329740388880_3576158994988475058_n.jpg
104297754_2349827288647663_863200627974927498_n.jpg
Để kịp thời biểu dương những đóng góp của cán bộ và nhân dân trong xã trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2015 – 2020, Tại Hội nghị UBND xã đã khen thưởng cho 02 tập thể18 cá nhân hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Xuân Thiên, giai đoạn 2015 – 2020; Tại hội nghị đã thông qua danh sách đoàn đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ X giai đoạn 2015 – 2020. Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025 và ký cam kết hưởng ứng thi đua.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)