Truy cập

Hôm nay:
95
Hôm qua:
136
Tuần này:
757
Tháng này:
2116
Tất cả:
127867

ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN THIÊN Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 15/07/2020 17:29:26

Đảng bộ xã Xuân Thiên tổ chức Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5
Chiều ngày 15/07/2020, Đảng bộ xã Xuân Thiên tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW và trao huy hiệu đảng đợt 19/5.
107732499_623834721850692_3008553158592941438_n.jpg
6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ xã Xuân Thiên đã bám sát nội dung lãnh đạo của Huyện ủy Thọ Xuân, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó hoạt động của cấp ủy được xây dựng kế hoạch từ đầu năm và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên một các đồng bộ, hiệu quả, nhất là tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”… Từ việc thực hiện các Chỉ thị, NQ của cấp trên, Đảng ủy đã đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với 27 biểu hiện mà NQTW 4 khóa 12 về “Tăng cường xây dưng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”, để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bước đầu đã có chuyển biến trong ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Và Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 28, tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng và trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp 90 năm thành lập Đảng. Công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn sắp xếp các chức danh hội đặc thù theo Nghị định 34 của chính phủ, Nghị quyết 232 ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh đi vào hoạt động 6 chức danh 3 người làm ở thôn. Tổ chức kiện toàn xong các chức danh HĐND, UBND, Chủ tịch MTTQ, chủ tịch hội nông dân, chủ tịch hội LHPN sau Đại hội Đảng đi vào ổn định Công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy chú trọng. 6 tháng đầu năm đã chuẩn y kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú, xét đề nghị cho 4 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng. Công tác kiểm tra giám sát; công tác Dân vận được thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao. Công tác lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được Đảng ủy tập trung lãnh đạo đạt được kết quả toàn diện. Trong phát triển kinh tế, vụ chiêm xuân Xuân Thiên gieo trồng trên diện tích 520,4ha, tổng sản lượng cây lương thực có hạt = 1.968 tấn đạt 56,2%; tổng sản xuất Nông nghiệp đạt 52 tỷ 147 triệu đồng; sản xuất CN-TTCN – XD - DVTM đạt 153 tỷ 281 triệu đồng;Tổng giá trị kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 205 tỷ 428 triệu đồng đạt 57,06% kế hoạch năm. Giữ vững nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí của xã NTM, 14/14 tiêu chí thôn NTM.…..v.v. Lĩnh vực VHXH tiếp tục được đẩy mạnh; QP-AN, thanh tra tư pháp được thực hiện đảm bảo, đúng luật. Trên cơ sơ những kết quả đạt được ở các lĩnh vực tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đảng ủy Xuân Thiên đã đề ra các chỉ tiêu và những giải pháp để tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.
107742488_884402378709581_28480754928066242_n.jpg
Tiếp đó, Đảng bộ xã Xuân Thiên đã triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết. và Kết luận số 70 của Ban bí thư, Bộ chính trị và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 7 Đảng viên trong Đảng bộ.
107829894_638572863451784_3175277931603705121_n.jpg


ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN THIÊN Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Đăng lúc: 15/07/2020 17:29:26 (GMT+7)

Đảng bộ xã Xuân Thiên tổ chức Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5
Chiều ngày 15/07/2020, Đảng bộ xã Xuân Thiên tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW và trao huy hiệu đảng đợt 19/5.
107732499_623834721850692_3008553158592941438_n.jpg
6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ xã Xuân Thiên đã bám sát nội dung lãnh đạo của Huyện ủy Thọ Xuân, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó hoạt động của cấp ủy được xây dựng kế hoạch từ đầu năm và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên một các đồng bộ, hiệu quả, nhất là tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”… Từ việc thực hiện các Chỉ thị, NQ của cấp trên, Đảng ủy đã đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với 27 biểu hiện mà NQTW 4 khóa 12 về “Tăng cường xây dưng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”, để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bước đầu đã có chuyển biến trong ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Và Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 28, tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng và trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp 90 năm thành lập Đảng. Công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn sắp xếp các chức danh hội đặc thù theo Nghị định 34 của chính phủ, Nghị quyết 232 ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh đi vào hoạt động 6 chức danh 3 người làm ở thôn. Tổ chức kiện toàn xong các chức danh HĐND, UBND, Chủ tịch MTTQ, chủ tịch hội nông dân, chủ tịch hội LHPN sau Đại hội Đảng đi vào ổn định Công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy chú trọng. 6 tháng đầu năm đã chuẩn y kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú, xét đề nghị cho 4 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng. Công tác kiểm tra giám sát; công tác Dân vận được thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao. Công tác lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được Đảng ủy tập trung lãnh đạo đạt được kết quả toàn diện. Trong phát triển kinh tế, vụ chiêm xuân Xuân Thiên gieo trồng trên diện tích 520,4ha, tổng sản lượng cây lương thực có hạt = 1.968 tấn đạt 56,2%; tổng sản xuất Nông nghiệp đạt 52 tỷ 147 triệu đồng; sản xuất CN-TTCN – XD - DVTM đạt 153 tỷ 281 triệu đồng;Tổng giá trị kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 205 tỷ 428 triệu đồng đạt 57,06% kế hoạch năm. Giữ vững nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí của xã NTM, 14/14 tiêu chí thôn NTM.…..v.v. Lĩnh vực VHXH tiếp tục được đẩy mạnh; QP-AN, thanh tra tư pháp được thực hiện đảm bảo, đúng luật. Trên cơ sơ những kết quả đạt được ở các lĩnh vực tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đảng ủy Xuân Thiên đã đề ra các chỉ tiêu và những giải pháp để tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.
107742488_884402378709581_28480754928066242_n.jpg
Tiếp đó, Đảng bộ xã Xuân Thiên đã triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết. và Kết luận số 70 của Ban bí thư, Bộ chính trị và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 7 Đảng viên trong Đảng bộ.
107829894_638572863451784_3175277931603705121_n.jpg


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)