Truy cập

Hôm nay:
87
Hôm qua:
136
Tuần này:
749
Tháng này:
2108
Tất cả:
127859

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 74 - QĐ - ĐU24/06/2019Thành lập Ban tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trên địa bàn xã giai đoạn 2019 - 2020
Số 73 - QĐ/ĐU21/06/2019Kiện toàn Khối dân vận xã Nhiệm kỳ 2015 - 2020
số 55 - KH/ĐU18/01/2019Kê hoạch Tổ chức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyềnvới MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn xã
Số 68 - QĐ/ĐU08/01/2019Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc đấu tranh chống âm mưu " Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
17/KH-UBND28/11/2018Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 62 - QĐ/ĐU20/10/2018Quyết định Thành lập tổ công tác chỉ đạo VSMT các thôn.
46/QĐ- UBND12/10/2018Thành lập BCĐ thu nghĩa vụ 6 tháng cuối năm 2018
40/QĐ- UBND10/9/2018Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trên địa bàn xã Xuân Thiên
Số 135 - BC/ĐU15/8/2018Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)
33/QĐ-UBND7/8/2018Quyêt định về việc kiện toàn BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo, Đào tạo nghề xuất khẩu lao động giai đoạn 2016 - 2020
12/KH - UBND7/8/2018Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2018.
số 54 - KH/ĐU30/7/2018Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Số 53- KH/BCĐ26/7/2018Kế hoạch Ra quân tổng vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018
Số 32 - BC/ĐU15/7/2018Kết quả thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện Qui chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2018 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2018
10/KH - UBND22/06/2018Kê Hoạch Rà soát, thống kê các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
14/BC - UBND10/6/2018Kết quả triển khai Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND ngày 12-6-2017 của UBND tỉnh quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh
08/KH- UBND01/06/2018Triển khai thực hiện “ Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
23/QĐ-UBND28/5/2018Thành lập Ban chỉ đạo di rời các hộ bị sạt lở ven sông Chu gồm thôn Hiệp Lực, Đại Đồng, Quảng Phúc
Số 38 - KH/BCĐ12/04/2018Kế hoạch Về tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã giai đoạn 2018 - 2020.
16/QD-UBND25/03/2018Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử xã Xuân Thiên
15/QD-UBND25/03/2018Quyết định Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Xuân Thiên
14/QD-UBND20/03/2018Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Đài truyền Thanh xã Xuân Thiên
13/QD-UBND20/03/2018Quyết định Kiện toàn ban biên tập Đài truyền thanh xã Xuân Thiên
12/QD-UBND20/03/2018Quyết định thành lập Đài truyền thanh xã Xuân Thiên
Số 37 - KH/ĐU12/03/2018Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại của Thường trực Đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã với cán bộ , đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã
Số: 07/KH-UBND10/02/2018Kế hoạch bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn xã Xuân Thiên
sô 26-NQ/ĐU25/01/2018Nghị quyết về phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018
06/QD-UBND22/01/2018Quyết định BTC mừng Đảng - mừng Xuân Mậu tuất
Số 30 - KH/ĐU15/01/2018Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
Số 29 - KH/ĐU13/01/2018Kế Hoạch Thực hiện đề án Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giai đoạn 2017 - 2020.